Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

С 3 млн. Велико Търново, Елена и Лясковец създават Старопланински хъб и преобразяват Ксилифор

ТД „Трапезица – 1902“ извади цялостна концепция за създаване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации, като инвестицията е на стойност 2 879 000 лв.

Шестте проекта на дружеството, които ще се изпълняват в партньорство, се предвижда да бъдат финансирани по програмите „Развитие на регионите“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Образование“, а териториалното покритие включва общините Велико Търново, Елена и Лясковец.

Зеленият хъб за устойчив туризъм в Старопланинския регион включва обособяване на мрежа от екопътеки и културни пространства.

Той трябва да реши един сериозен проблем, свързан с липсата на качествена туристическа инфраструктура за развлечение и семеен туризъм сред природата. В тази водеща дейност са включени пет обекта: екопътека от хижа „Буковец“ до хижа „Чумерна“, екопътеката в м. Лесопарка, туристическата екопътека в м. Ксилифор до Арбанаси, сцена на талантите и Момина чешма в Ксилифор и сцена на открито до хижа „Буковец“.

За пешеходните туристически пътеки се предвижда прочистване и маркиране.

А също и изработка и поставяне на информационни табели с туристическа карта на района и обектите, както и такива с образователна цел за растителните и животинските видове и за природните забележителности. Ще се поставят беседки с пейки, дървени парапети, кошчета за отпадъци, обособяване на заслон с пейки и кът за активен отдих със спортни уреди за възрастни. И за всичко това е поставен амбициозен срок за изпълнение в рамките на 1 година.

ПРЕОБРАЗЯВАТ МЕСТНОСТТА КСИЛИФОР

Най-много средства по различни дейности ще бъдат вложени в местността Ксилифор. Тя става пространство за културни и социални иновации, като публичните зони за отдих и спортна инфраструктура ще бъдат обособени в зелен хъб за устойчив туризъм. Като мерки от концепцията се предвижда изграждане на спортно игрище „Живейте пълноценно“ за баскетбол, волейбол, тенис и плажен волейбол. Ще се извърши реконструкция и рехабилитация на Аква зона „Езерото“ и въжената линия, за да стане зелена туристическа атракция. Средствата са в размер на 520 000 лв.

Инвестиции от 779 000 лв. пък ще бъдат вложени в реконструкция, модернизация и оборудване на „Къща за изкуство, култура и занаяти“.

Ще бъде оформена зелена арт и творческа зона като открито културно пространство за провеждане на пленери и зона за представяне на изкуството в природна среда чрез изграждане на двор на скулптурите.

В „Къщата“, която става културен център, ще има подходящи зали за презентации, обучения и изложбена площ.

Към обекта ще бъдат обособени и три демонстрационни зали за практикуване на занаяти като туристическа атракция за деца и ученици, както и за семеен туризъм. Предвиждат се оборудвана лекционна зала за семинари с капацитет 25 лица, зали за моделиране, керамика, скулптура, стъклопис, ателиета за работа и провеждане на творчески класове и работилници.

По програма „Образование“ ще се организират съвместни събития с Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ за популяризиране на иновативното професионално обучение. Културната инфраструктура в „Къща за изкуство, култура и занаяти“ ще се предоставя за различни социални услуги и на хора в неравностойно положение – за трудова интеграция на лица с трайни увреждания, на младежи, напуснали социалните институции и без професионален опит, самотни родители, които имат затруднения в достъпа до трудовия пазар.

Отделно ще се обръща внимание на възрастните хора, които имат нужда от подкрепа да водят активен живот, за да остаряват в добро здраве. В местността Ксилифор те ще бъдат включвани в пешеходни походи, ще има беседи и мотивационни обучения с цел превенция на здравето. Проектът предвижда и психосоциална подкрепа за преодоляване на социалната изолация на възрастните хора.

Концепцията на ТД „Трапезица – 1902“ бе одобрена на първи етап и бе подложена на обществено обсъждане.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button