Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниОбщество
Популярно

Оплаквания за нейонизиращи лъчения от антени на мобилни оператори в региона

От РЗИ В. Търново не установиха здравен риск заради съоръженията

ДВА СИГНАЛА СА ПОДАДЕНИ В РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2023 Г. ОТНОСНО НАЛИЧИЕ НА ИЗТОЧНИЦИ на нейонизиращи лъчения в близост до жилища.

Това става ясно от доклад на институцията съгласно извършен годишен мониторинг на електромагнитните полета в десетте общини. Жалбите са съответно за ул. „Георги Бенковски“ N 9 в старата столица и за Арбанаси – ул. „Софроний Врачански“ N 13.

От звеното са предприели контролни замервания, за да се установи дали са налице нарушения. Двете локации са посетени от главен експерт в „Лабораторни изследвания“ , а резултатите показват, че измерените стойности са многократно по-ниски от пределно допустимото ниво на електромагнитно поле.

В Регистъра на обекти с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Велико Търново, са вписани общо 346 обекта – източници на нейонизиращи лъчения. Всички базови станции са преминали през етапите на съгласуване и контрол, което е удостоверено с приложените към уведомленията за откриване на обекти с обществено предназначение документи.

През отчетния период от звеното са извършили оценка на съответствието на 20 инвестиционни проекта за нови и за преустройство на действащи базови станции.

Възложители са били „Виваком България“ ЕАД, „Цетин България“ ЕАД и „А1 България“ ЕАД.

Съгласно плана за мониторинг на електромагнитни полета през 2023 г. от РЗИ – Велико Търново, са извършили контролни измервания на обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения, жилищни сгради и др.

Във всички пунктове са измерени многократно по-ниски стойности от пределно допустимото ниво. По тази причина не са организирани повторни тестове и не са предприети принудителни административни мерки.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button