Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани
Популярно

Община Свищов трябва да осигури над 1 млн. лв. за нова клетка на депо за битови отпадъци

На днешното редовно заседание на Общински съвет – Свищов бяха обсъдени начините за осигуряване на средства в размер на 1 133 037, 27 лв. дялово участие на общината за нова клетка на депото за битови отпадъци, разположено на територията на регионална система за управление на отпадъци в регион Левски (Никопол).

За решението на проблема съветниците предложиха вариант за вземане на дългосрочен кредит, който ще покрие разходите. Срокът за осигуряване на средствата е до 15 март, а след изготвяне на процедурно предложение предстои да стане ясно по какъв начин ще бъде гарантирана сумата.

Кметът Генчо Генчев припомни, че дяловото участие на Свищов в депото за отпадъци е 41,22%, а през 2016 г. заради лоши договорени условия общината вече е платила 1,4 млн. лв. Той посочи, че сумата от над 1 млн. лв. не е предвидена в Бюджет 2024 г. и местната власт трябва да определи откъде ще бъдат осигурени средства за нейното изплащане.

Според Генчев община Свищов доставя най-голям отпадък към регионалното депо и затова към момента плаща най-много от всички пет общини, които са част от него. По думите му е необходимо разпределение на дяловото участие на Общината и вземане на консенсусно решение.

Точките от дневния ред, които бяха приети днес, са увеличаване на капитала на търговско дружество Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ с 36 хил. лв., поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Модернизация на образователната среда в сградата на Детска градина „Васил Левски“ и Средно училище „Димитър Благоев“.

Сред тях бяха още подобряване на материалната база  на  Домашен  социален патронаж  –  Свищов чрез кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика, приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в землищата на Общината и съгласие за продажба на имоти, чрез публичен търг с тайно наддаване. Гласувано и прието бе отпускане на еднократни парични помощи за близо 4000 лева.

На днешното заседание съветниците разгледаха осем допълнителни точки, свързани с бъдещата индустриална зона, която трябва да се намира на територията на бившата казарма. Те гласуваха и приеха осигуряване на трасе за минералната вода от извора в района до града, както и на съпътстваща инфраструктура за парка.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button