Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани
Популярно

Община Павликени е без дългове, 7,2 млн. лева пази в банка за черни дни

Община Павликени е финансово стабилна и няма неразплатени задължения към доставчици, изпълнители и финансови институции.

Тя не харчи всички налични средства, а поддържа всяка година преходен остатък, който пази в банка. В края на 2023 г. той е в размер на 7 226 914 лв., стана ясно по време на общественото обсъждане на бюджета и Инвестиционната програма на Община Павликени за 2024 г.

С 40 416 953 лв. бюджет ще разполага общината, който кметът инж. Емануил Манолов определи като консервативен, без резки ходове и безразсъдни идеи. От тях колкото са приходите, толкова са и разходите за държавни дейности – 25 361 879 лв. Местните приходи са в размер на 15 071 614 лв. и те са планирани, без да има увеличение на местните данъци и такси. Така допълнителни приходи от местна дейност могат да се очакват само от инцидентни сделки с имоти.

Община Павликени поддържа ниво на местните данъци и такси, което е под средното за страната.

Планираните приходи от местни данъци са общо 2 477 000 лв., като от данък МПС се очакват 1 млн. лева, следва данък придобиване на имущество – 790 000 лв., и данък недвижими имоти – 650 000 лв. Най-малко се очаква от туристически данък – 2000 лв.

Общата субсидия е в размер на 22 827 068 лв. За зимно поддържане за отделени 181 000 лв.

Бюджетът на Община Павликени е разпределен в 9 пера. А от него за образование средствата са 16 353 645 лв., здравеопазване – 1 202 205 лв., благоустрояване – 8 347 388 лв., култура – 2 910 023 лв.

Инвестиционната програма е в размер 8 144 651 лв., от които повече от половината – 4 393 504 лв., са от собствените приходи на Общината.

„Сигурен съм, че администрацията може да изпълни всички заложени мерки, дейности и проекти. Приоритизираме, планираме дългосрочно и планираме реалистично, за да удовлетворим в максимална степен нуждите на жителите на нашата община. В проекта за бюджет 2024 си поставяме отговорни, но реално изпълними цели. Считам, че с обединените усилия на Общинския съвет, администрацията и гражданите на общината ще ги реализираме успешно“, обобщи кметът Мануилов.

По време на обсъждането разумни предложения са постъпили и от гражданите, голяма част които най-вероятно ще влязат в окончателния проект за бюджета.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button