Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниОбществоПрепоръчани
Популярно

Средните заплати в Търновско с 503 лв. по-ниски от тези в страната

ДОСКОРО МНОГО ПО-НЕРАЗВИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОНИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ВЕЧЕ ЧУВСТВИТЕЛНО НИ ИЗПРЕВАРВАТ, А СТАНДАРТЪТ НА ЖИВОТ в областта ни пада. Красноречив белег за това е равнището на средната работна заплата, която тук е с 503 лв. под тази за страната. Стряскащият анализ е на отдел „Статистически изследвания“ – Велико Търново. През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта e 1454 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.2%, но е с 503 лв. по-ниска от средната за страната (1957 лева), сочат актуалните данни на териториалната статистика. В съседно Габрово средната надница е 1592 лв., в Русе – 1601 лв., Плевен- 1506 лв., Ямбол – 1494 лв. и т.н. Малко над 66 хил. от Великотърновския регион са наети на трудови договори. В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на незавидното 18-о място от 28 региона.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на заетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 24.9 и 14.3%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение за периода са секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2441 лева; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2221 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2117 лева.

Най-нископлатени са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1026 лева, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – 1160 лева.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button