Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ПолитикаТОП новини
Популярно

Европейски проекти за 11 млн. лв. са реализирани в общината, заради мудност се чака одобрение за 3,5 милиона

Кметът Георги Чакъров: „При нас няма равни възможности, защото при европейските средства се получава неправилно стратегическо планиране, тоест малкият става по-малък, а бедният – по-беден”

Община Полски Тръмбеш до момента е реализирала проекти за около 11 млн. лeва за програмния период 2014-2020 г. по шест оперативни европейски програми. Проекти за още около 3,5 млн. лева очакват одобрение, съобщи кметът на общината Георги Чакъров на местна конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“, която се състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) във Велико Търново през април. Около 15 млн. лева ще бъде сумата, която общината пряко ще реализирала по европейски проекти. Според Георги Чакъров оперативните програми и финансовите възможности по тях са изключително важни и в същото време недостатъчно добре подредени и неефективно използвани. Три години след изтичане на периода все още нямаме кой знае каква усвояемост по всички програми, защото три години след срока все още чакаме реализация и одобрение.

Основните причини за това са несправедливост, мудност и неясни финансови корекции, а тези грешки се повтарят и през втория програмен период и дори се задълбочават. „Това е много тъжно, защото парите от ЕС са единствените „свежи“ финансови средства, които, ако държавата управлява добре, биха стигнали до общините много по-рано и ефектът би бил много по-голям за бенефициентите – общини и бизнес”, подчерта Георги Чакъров. Според него организацията на тези програми на държавно ниво се влошава. Той даде като пример оперативна програма „Околна среда“, която все още не е изпълнила бюджета си.

Несправедливостта по отношение на Община Полски Тръмбеш като бенефициент е в липсата на възможността за участие в различните оперативни програми.

Георги Чакъров даде пример с програма „Региони в растеж“, която е в размер на 3 млрд. лева, в която Община Полски Тръмбеш не може да участва, защото не отговаря на изискването за брой жители, макар по „Региони в растеж“ да имат право да участват 67 града в България. Демотивираща е несправедливостта бенефициентите да участват равнопоставено в оперативните програми.

„Полски Тръмбеш от една страна е ограничен в участието по големите програми, а в същото време не може да участва и по по-малките програми, въпреки че основният принцип в ЕС е равни възможности за всички“, каза кметът, който управлява вече 20 години.

„При нас няма равни възможности, защото при европейските средства се получава неправилно стратегическо планиране, тоест малкият става по-малък, а бедният – по-беден. Този, който има – има още повече, което създава дисбаланс в развитието на регионите, вместо да се постигне обратното. Става така, че селата са оставени на доизживяване. Липсва всякаква национална политика за подкрепа на малките населени места, защото до тях европейски пари не стигат“, заяви Георги Чакъров. Огромна е несправедливостта и по програма „Околна среда”, по която Полски Тръмбеш не може да кандидатства за пречиствателна станция, а при липса на такава не може да кандидатства и за канализация по правилата на ЕС и така от години общината е в параграф 22. Вече два програмни периода общината е лишена от възможност за пречиствателна станция заради наложено „ембарго” за населението – лимит между две и десет хиляди жители.

Той подчерта и особено голямата мудност в работата на някои оперативни програми. „От момента на кандидатстване до момента на започване на изпълнението минават повече от две години в безсмислени процедури. Управителските органи на оперативните програми трябва да преподредят тези процеси“, смята кметът на община Полски Тръмбеш. Кипи безсмислен труд, пускат се поръчки, не стартират, после всичко започва отново.

Третият голям проблем за Георги Чакъров са финансовите корекции. „Тази тема се засяга доста срамежливо в общественото пространство. Корекциите са много сериозен проблем пред общините.След като имаме нанесени финансови корекции, за мен има само три обяснения – корупция, некадърност в работата на Общинската администрация и прекаляване от управителните органи на програмите в неистовото желание да се налагат финансови корекции. Понякога дори за граматически грешки. Мисля си дали някой не получава бонуси за налагане на корекции. Когато пред съдилищата не се потвърдят сумите, трябва да се възстановят от общините. Ако съдебното решение е след приключване на периода, държавата връща парите на общините, но за сметка на данъкоплатеца. Не може за нещо мъничко да се твърди, че проектът е опорочен. Има общини с милиони финансови корекции. За мен много по-добре е тези проблеми да се преподредят, за да няма лобизъм при изпълнение на проектите“, коментира още Георги Чакъров.

Сред най-големите реализирани проекти по европрограми е рекултивацията на съществуващо депо чрез почистване и подравняване на терена, полагане на геотекстил, предепониране, вертикално планиране, подравняване и импулсно уплътняване на отпадъците, изграждане на системата за събиране и отвеждане на биогаза, изграждане на горния изолационен екран и дренажната система за чисти повърхностни води, биологична рекултивация. Той е по ОП „Околна среда“, стойността му е 2 005 688,73 лв., а рекултивираната площ е 2.40 хектара. Полски Тръмбеш изхвърля битовите си отпадъци в депото в Бяла от няколко години заедно с още пет общини.

Другият успешно завършен проект през втория програмен период е „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш” на обща стойност 7,5 млн. лв. По този трансграничен проект по Програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г.“ в община Полски Тръмбеш са извършени ремонтно-възстановителни работи за подобряване на проводимостта на речното легло на река Елийска. Стойността на проекта е 1 124 302 лева, а дължината на речното легло на реката в участъка е с дължина 1250 метра. По проекта е извършено почистване на участъка от храсти и малки дървета, надграждане и реконструкция на съществуващите диги и укрепване на бреговете с габиони. Извършена е и доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш.

Сред подадените за финансиране проектни предложения за програмен период 2021 -2027 г. по Програма за развитие на селските райони чрез Държавен фонд „Земеделие” е проект за 2 244 670,86 лв.

По него се предвижда подобряване експлоатационните характеристики на улиците „Марица“, „Ропотамо“ и „Христо Козлев“ в гр. П. Тръмбеш с обща дължина 1333 м – носимоспособност на пътната конструкция, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и превозни средства по трасето. Проектът включва още подмяна на тротоарната настилка, като на една от улиците се предвижда и полагане на тактилни ивици за внимание (предупреждение) преди пешеходните пътеки. За отвеждане на водата от улуците в тротоарите ще се изградят линейни отводнителни улеи.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button