Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Трима съдии са новото попълнение на Апелативен съд – Велико Търново

Трима съдии встъпиха официално в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново, след спечелени от тях конкурси.

Десислава Чалъкова – Минчева има 27 години юридически стаж, натрупан изцяло в органите на съдебната власт. Натрупва опит първо като съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново. От 12.06.1998 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Горна Оряховица. От 4.03.2009 г. е административен ръководител и председател на Районен съд – Велико Търново, в продължение на два последователни мандата до 23.05.2019 г. След което до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на ВТРС.

Славка Георгиева Димитрова започва кариерата си в съдебната система като съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив, и от 12.10.1999 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Асеновград. От 1.02.2006 г. до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. Има близо 26 години юридически стаж.

Александър Григоров започва кариерата си в съдебната система като стажант-съдия, а после като младши съдия в Окръжен съд – Плевен. От 17.10.1996 г. е съдия в Окръжен съд – Плевен, като в периода от 3.04.2003 г. до 16.11.2009 г. е бил зам.-председател, а в периода 5.10.2010 г. до 16.09.2020 г. – административен ръководител и председател на съда. От 5.10.2020 г. е командирован в Апелативен съд – Велико Търново, за изпълнение на длъжността съдия в наказателното отделение на съда, където правораздава до настоящия момент.

Съдия Димитрова и съдия Чалъкова са възпитаници на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Съдия Григоров е завършил специалност „Право“ във ВИ „Г. Димитров“ (настоящата Академия на МВР).

Тримата съдии имат достигнат най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“, получили са много добри оценки от последните си атестирания и не са им налагани дисциплинарни наказания.

За последен път съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново, през 2016 г. (отново в наказателното отделение). Поради значителния брой съдии, напуснали съда поради пенсиониране, и различни забавяния, свързани с обявяването и провеждането на конкурсните процедури за заемане на освободените щатове, до настоящия момент бяха заети само шест от общо седемнадесетте щатни бройки за съдии във ВТАС.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button