Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниОбщество

Северноцентрално горско предприятие ще залесява над 5000 декара

Над 5 хил. декара ново залесяване ще направи до края на годината Северноцентрално горско предприятие. То стопанисва държавните горски територии в пет административни области – Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград, а в състава му влизат 16 териториални поделения, от които 12 държавни горски стопанства и 4 държавни ловни стопанства.

Дейностите се извършват по проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално горско предприятие“.

Бюджетът е 9 983 453,72 лв., като средствата са осигурени по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Продължителността на проекта е 11 месеца – от 31 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. Основната му цел е да се подобри природозащитното състояние на горските местообитания чрез подпомагане на естественото възобновяване. В рамките му се предвиждат и др. мероприятия: дейности по попълване (816 декара) и ограждане на култури (42 403 м), възобновяване и залесяване на 5353 декара гори, като до момента са залесени 1842 декара; почвоподготовка и почистване на площи за залесяване на площ от 3130 декара, от които 585 декара са вече подготвени; производство на посадъчен материал в размер над 500 000 фиданки цер, топола и черен бор.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button