Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Община Велико Търново дава на населението 6800 климатици, термопомпи, пелетни камини и елрадиатори за 23 млн. лв.

Община Велико Търново обяви обществена поръчка по големия проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Той се финансира с безвъзмездна помощ по програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като средствата ще бъдат преведени, след като кметството сключи договор.

Прогнозната стойност е почти 23 млн. лева с ДДС. Парите са за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на екологичните уреди, провеждане на обучение на домакинствата и годишен технически преглед, като обществената поръчка е в три обособени позиции: отоплителни устройства на електричество, отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса и стоманени панелни радиатори. Крайният срок за подаване на оферти е 6 март, а участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.

По първата позиция, за 17 460 795,83 лв. без ДДС, трябва да бъдат доставени 6361 климатика с различна мощност, като най-много са тези от 12 000 BTU/3.4 kW – 4159 бр., следвани от 9000 BTU (2,6 kW) – 1712 бр. Най-малко са с най-голямата мощност от 24 000 BTU/6.9 kW – 32 бр. Отделно към обособената позиция спадат 223 бр. термопомпи. Обособена позиция 2 с прогнозна стойност 998 556,25 лв. без ДДС е за доставка на 225 топловъздушни камини на пелети, пак с различна мощност, и на 37 камини с водна риза и 18 бр. пелетен котел. Третата обособена позиция е за доставка на 620 стоманени панелни радиатора на стойност 414 533,33 лв. без ДДС.

Основен критерий за възлагане е най-ниска цена, като фирмите имат срок 48 месеца да доставят уредите, предмет на обществената поръчка.

Целта на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Велико Търново чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Това ще стане, като се подменят старите печки на дърва и въглища с алтернативни високоефективни и съвременни отоплителни уреди. Те трябва да бъдат нови, неупотребявани и да отговарят на специфични технически изисквания.

Проектът бе обявен през 2022 г., като стартира в края на миналата година с мащабна подготвителна работа. Първо бяха обявени едновременно 4 обществени поръчки – за обезпечаване на по-добра информираност на населението и за избор на екип, за търсене на изпълнител за демонтаж на старите печки на дърва от жилищата на хората, за избор на технически екипи.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button