Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниОбразование
Популярно

Община Свищов реализира 23 дейности по проект за интеграция на уязвими групи

Подпомагане на над 360 лица със социални, здравни и образователни потребности, които имат нужда от психологическа подкрепа и съдействие за започване на трудова заетост отчита център „Компас“. Той е резултат от интегриран проект за интеграция на уязвими групи, по който община Свищов реализира 23 дейности. Това съобщиха от общинската администрация.

Заедно с центъра са създадени творчески студиа „Сценично изкуство“, „Изобразително и приложно изкуство“, „Журналистика/социални медии/ фотография“, „Спорт“, които осигуряват възможност за съвместни занимания по интереси на 50 ученици с различен етнически произход. Общинският младежки център  работи с 25 ученици в риск от отпадане от образователната система и такива, нуждаещи се от обща, специфична и допълнителна подкрепа, 10 младежи, отпаднали от образователната система, както и 30 родители.

В работата по проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (РЧР) успешно проведените професионални обучения от партньорите са осигурили възможност за заетост от 12 месеца за 30 лица.

В рамките на интегрирания проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) са изпълнени общо 13 дейности съвместно със Средно училище „Цветан Радославов“ в Свищов, Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Морава и Детска градина „Васил Левски“ в Свищов. За изпълнението са назначени 39 ръководители на групи и клубове. Проведени са групови тренинги с родители на деца от уязвими групи, включително от етнически малцинства в продължение на шест месеца. За целта бе създадена среда по метода “Монтесори” с мебели, играчки и игри за сензорно развитие.

Организирани са още клубове за кариерно развитие, лятна занималня, както и допълнителни занимания за деца и ученици, за които българския език не е майчин или срещат различни затруднения.

Извършените дейности по проекта бяха представени на заключителна пресконференция. Срещата бе открита и модерирана от д-р Анелия Димитрова, зам.-кмет на община Свищов и ръководител на проекта. На нея тя акцентира върху разнообразието от дейности, включени в този интегриран проект, за иновативните решения по отношение на предоставяне на услуги от екипа на Център „Компас“, който е създаден по проекта, както и за отличните партньорски отношения с Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Стопанска академия (СА) „Димитър А. Ценов“, Дирекция „Бюро по труда – Свищов“, отдел „Образование“, социалните услуги, училищата и Детска градина „Васил Левски“ в Свищов.

Своята висока оценка за изпълнението на дейностите изрази и д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов. Доц. Христо Сирашки благодари от името на партньора ЦПО към СА „ Димитър А. Ценов“ за това, че са били привлечени за изпълнение на дейностите и изрази готовност за включване в бъдещи съвместни дейности и проекти.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button