Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Нито един от Управляващите органи, освен от Държавен фонд “Земеделие”, не уважи поканата за работна среща с представителите на МИГ

Планираната за днес работна среща от Националната асоциация на местните инициативни групи в България (НАМИГБ) и Асоциацията “Българска Национална Лидер мрежа” с представители на Управляващите органи (УО) по програми в Националния пресклуб на БТА в София се провали, защото нито един представител на УО, освен присъствалите служители на Държавен фонд “Земеделие”, не се отзова на изпратената от браншовите асоциации покана за участие. Срещата уважиха кметове на общини, а от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) бяха заявили желанието си да присъстват на събитието.

Работната среща беше планирана от МИГ-овете преди малко повече от месец, когато в открито писмо до медиите те изразиха своите тревоги, че подходът “Воден от общностите местно развитие” (ВОМР) е пред провал в новия програмен период 2021 – 2027, а с това има и опасност от загуба на близо 1 млрд. лева финансов ресурс, предвиден за местните групи.

Среща на членовете на МИГ-ове с представители на държавните институции и на НСОРБ все пак ще има и тя е насрочена за 26 януари в Министерския съвет. Това стана известно в последвалата дискусия между членовете на МИГ в присъствието на журналисти. В рамките на разговора бяха изброени редица проблеми и искания от тяхна страна, които ще намерят място в протокол от срещата, с който представителите на институциите ще бъдат запознати на 26 януари.

Проблемът за МИГ-овете днес през новия програмен период произтича от загубата на време през последните близо три години на политическа криза. Тогава е взето решение за промяна на многофондовия подход в работата на управляващите органи с Местните инициативни групи в България през програмния период 2021 – 2027, със създаването на единен орган за управление, обединяващ задачите и правомощията на сега съществуващите пет УО в структурите на Министерството на земеделието и храните (водещо министерство), Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на труда и социалната политика, а също така и на Министерството на финансите, концентриращо в себе си целия финансов ресурс.

Но процесът по създаването на единния орган, който да отговаря единствено за дейността и работата на МИГ-овете в България, е в застой. За да бъде учредена подобна организация, е нужна промяна в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните като водеща структура, към която да функционира евентуалният бъдещ орган. Освен изменение на правилника, която работа е времеемка, единният орган ще се нуждае от персонал и от административен капацитет, за да работи гладко, а това също отнема време.

Неяснотата около бъдещата структура не позволява и приемане на Постановление на Министерски съвет, с което да се разблокира процесът по разписване на Указанията за дейността на МИГ-овете, разписването на критериите, на които да отговарят те, изготвянето на техните стратегии за периода 2021 – 2027 година и подписването на споразуменията за сътрудничество.

Предвид всичко това, от МИГ-овете предлагат запазване на съществуващия многофондов подход, предвиждащ 2 процента от бюджета на програмите да бъде заделян за дейността на Местните инициативни групи.

“Така сме изостанали с текущата работа, че това не ни позволява да мислим за бъдещето и какво ни предстои след 2027 година. Не се говори и за Пакта за селските райони и как ще бъдат изпълнени целите до 2050 година”, каза за БТА Нели Кадиева, председател на Управителния съвет на Асоциация “Българска национална ЛИДЕР мрежа”.

За Нели Кадиева ситуацията днес наподобява много случилото се преди 7-8 години с предходния програмен период. Тогава неяснотата принуждава МИГ-овете да освободят своя персонал за 6 месеца, а той на свой ред да се запише в Бюрото по труда. “Имам усещане за “дежа вю”. Чудя се защо не избегнахме това и този път”, се пита Кадиева.

Активните МИГ-ове в предходния програмен период наброяват 64, а средно заетият персонал в тях е от трима души.

Ралица Мотовска, началник отдел на “Договориране по ПМРСР” към ДФЗ, увери представителите на МИГ, че фондът е готов да договаря проекти, така както са били договаряни те и през изминалата една година.

“При нас също има труден момент с договарянето по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В момента там отива целият капацитет на ДФЗ, което до известна степен ще забави вероятно договарянето на проектите, които са подадени през местните инициативни групи. Но това няма да ни спре и в момента, в който приключим с договарянето по НПВУ, се връщаме към вашите проекти”, обърна се Ралица Мотовска към публиката.

“Причината да сме днес тук е, че също нямаме яснота относно как върви процесът по уреждане на нормативната база, върху която трябва да стъпи новият програмен период. И за нас е важно да разберем докъде са нещата, тъй като и ние имаме процедурна работа, предшестваща етапа по прилагане. Надявахме се да получим по-конкретна информация на тази среща, но уви това няма да се случи днес”, каза Даниела Чутуркова, главен експерт в дирекция “Оторизация на ППМРСР” към ДФЗ.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button