Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини
Популярно

Търновската болница сама ще си произвежда ток

С ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ И АКУМУЛАТОРНА СТАНЦИЯ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ЩЕ СЕ СДОБИЕ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“

Проектът е част от заложените в бизнеспрограмата на медицинското дружество, свързана с развитието на лечебницата до 2024 г. За да стане факт придобивката, ще е необходима инвестиция в максимален размер 500 000 лв. Финансиране ще се търси по европейски механизми, както и чрез включване на болницата в национални и регионални програми.

Цел на проекта е осигуряване на относителна самостоятелност при отпадане на централното елзахранване. Според Борда на директорите инвестицията е с добра възвръщаемост, а предвидените инсталации имат относително дълъг живот – около 20 години.

В бизнеспрограмата е заложено също закупуване на 4D ехографски апарат за нуждите на Акушеро-гинекологично отделение.

Уредът ще дава прецизна диагностика и ще служи за лекуване и проследяване на тежките патологии на бременността предвид настъпилите съдови промени при болни или прекарали коронавирус. Техниката ще бъде осигурена със собствени средства, но при невъзможност лечебното заведение ще кандидатства пред Министерство на здравеопазването за целево финансиране. Максималният размер на инвестицията е 180 000 лв.

Клиниката ще купи и 6 броя апарати за хемодиализа за нуждите на Нефрологично отделение.

За целта ще са необходими 175 000 лв. Мотивите на ръководството за закупуване на новите уреди са свързани с желанието за подобряване на качеството на предоставяната медицинска услуга и повишаване конкурентоспособността на пазара предвид функционирането на частен диализен център в старата столица. Освен това наличните в лечебницата апарати са надвишили необходимия минимум часове за ефективна работа и добра хемодиализа.

Бизнеспрограмата ще бъде гласувана на извънредно общо събрание на акционерите на 29 май.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button