Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Екоинспекцията спря незаконен добив на инертни материали в защитена зона

Нарушението е установено след сигнали на местни жители

НЕЗАКОНЕН ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002018, ОСТРОВ ВАРДИМ, КОНСТАРТИРА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

До разкриване на нарушението се стига след постъпване на сигнали в екоинспекцията от местни жители и граждански сдружения. Извършителят е ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ – Велико Търново. На фирмата е наложена принудителна административна мярка – спиране на дейността, и е съставен акт на нарушаване на Закона за биологичното разнообразие.

Служителите на РИОСВ са установили, че има разминаване между локацията, в която реално се извършва добив на инертни материали. Също така и тази, вписана в разрешителното от Изпълнителната агенция „Поддържане и проучване на река Дунав“. Заключението е направено след проверка на място. При нея еколозите се натъкнали на работни съоръжения, разположени на значително разстояние от определения позволен участък.

Фирмата има зелена светлина за район извън границите на защитената зона след островите Голям и Малък Вардим.

Тази локация е била предмет на осъвместена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Също и оценка за съвместимостта със защитени зони за инвестиционно предложение.

За речния участък, където е констатирано изземването на наносни отложения по време на проверката, в РИОСВ не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение и съответно не е извършвано съгласуване и одобрение на дейности.

От екоинспекцията информират, че производствената площадка, на която се извършва промиването и сортирането на наносните отложения, е законна. Статутът на пристанищния кей все още се изяснява.

За установените нарушения от РИОСВ са наложили две административни мерки спрямо ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“. Спиране на извършването на дейности по ползване на ресурси чрез изземване на наносни отложения и акт за нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

През изминалия месец от ведомството три пъти са извършвали внезапни инспекции на района и съответно съблюдаване на действията на фирмата. Констатирано е, че изземването на наносни отложения в границите на защитената зона е преустановено и се работи само в участъка с действащо разрешително. Нарушителят все още не е санкциониран.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button