Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовини
Популярно

„Валутен, митнически и данъчен контрол“ на свищовската академия е отличена като една от най-съвременните митнически академични програми в ЕС

Европейската комисия ревалидира Магистърската програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов като една от най-съвременните митнически академични програми в Европейския съюз. Това съобщиха от свищовското висше училище.

Оттам посочват, че както при първата валидация през 2019 г., така и сега докладът на Експертната комисия показва 100% изпълнение на всички критерии и изисквания от страна на свищовската магистърска програма.

С издадения сертификат Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия потвърждава, че програмата покрива напълно изискванията на европейската Професионална рамка за компетентностите в митническата професия и свързаните с нея референтни програми за обучение. Издадения документ признава още, че изискванията за висококачествено и съвременно обучение по митнически контрол са напълно покрити.

Сертифицирането на магистърската програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“ позволява сравняване на заложените в нея митнически модули спрямо установените на ниво ЕС митнически компетенции. Това гарантира на обучаваните студенти успешно справяне с бъдещите предизвикателства при професионалната им реализация в митническата сфера в която и да е държава от Съюза, както и на работодателите, че обучавалите се студенти са добре подготвени за стартиране на кариера в митническата област.

Инициативата за сертифициране на митнически академични програми има за цел да допринесе за постигането на последователност в качеството, дизайна и доставката на тези програми в целия ЕС. Това от своя страна ще подобри представянето на митниците в Европа чрез по-унифицирани митнически програми, които предоставят на обучаващите се висококачествени компетенции.

През месец ноември 2019 г. Стопанската академия в Свищов получава сертификат за съответствие на преподаваните модули в програмата с Европейската рамка за професионална компетентност в митническата професия. Тогава Академията е сред първите шест в ЕС и единственото в Република България висше училище, преминали успешно през сертификационния процес. Останалите университети са от страните Испания, Германия, Унгария, Франция и Холандия.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button