Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниОбщество
Популярно

Три фирми мераклии да строят новата детска градина в кв. „Картала”

Фирмите „Стима” ООД, „Планекс Инфраструктура” ЕООД и бургаската „Рендстрой” ЕООД са поканени да участват в договаряне без предварително обявление за строеж на детската градина в кв. „Картала”

Предишната поредна обществена поръчка, която бе обявена през ноември 2023 г., бе прекратена на 20 декември заради подадени неподходящи оферти.

Интересното е, че сред отстранените три фирми, участници в надпреварата, са „Стима” ООД и „Планекс Инфраструктура” ЕООД, които въпреки това отново са поканени да подадат оферти и имат срок до 9 февруари да ги подобрят и отстранят всички грешки.

Провеждането на преговорите ще бъде на 12 февруари в заседателната зала в сградата на Общината. Поредността с допуснатите участници ще се определи чрез жребий, на който могат да присъстват техни представители. Преговорите ще бъдат проведени от комисия с всеки от участниците поотделно при придържане към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

За новата детска градина в кв. „Картала”, която е с административен адрес ул. „Мальовица” 10, има осигурено финансиране, като прогнозната стойност на поръчката е в размер на 3 311 254,09 лева.

Средствата са от Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022, одобрена с РМС N 543/03.08.2020 г., а при необходимост ще бъдат вложени собствени бюджетни средства на Общината.

След успешен избор на изпълнител и подписването на договора срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по поръчката следва да бъде не по-кратък от 180 календарни дни и не по-дълъг от 210 календарни дни.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button