Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниОбщество
Популярно

Спасиха от гибел 10 млади щъркела, сова, бързолет, кукумявка и черен кълвач

14 безпомощни птици, за които през месеца са постъпили сигнали в РИОСВ – Велико Търново, са спасени през юли. Всички те са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. 10 сигнала са за млади екземпляри от вида „Бял щъркел“ в землищата на с. Кормянско, община Севлиево, с. Козловец и с. Драгомирово, община Свищов, селата Янтра и Писарево, община Горна Оряховица, с. Пушево, с. Ресен и с. Горски Сеновец, община Велико Търново, и с. Мерданя, община Лясковец. 4 сигнала са за горска ушата сова – млад екземпляр, в землището на гр. Лясковец, а в землището на Велико Търново са спасени черен бързолет, кукумявка и черен кълвач.

РИОСВ напомня на гражданите, че преди да предприемат действия за спасяване на даден вид, първо трябва да се уверят дали животното, което е намерено, действително е бедстващо т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му.

През юли са почистени 10 нерегламентирани сметища в землищата на селата Върбовка и Димча в община Павликени, селата Обединение и Раданово в община Полски Тръмбеш, в землищата на градовете Плачковци и Трявна в община Трявна, селата Върбица, Писарево и Поликраище в община Горна Оряховица и в землището на село Червена, община Свищов.

През юли 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново, са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 66 са планирани проверки и 31 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания.

Съставени са 8 акта за установени административни нарушения (АУАН). Един от тях е съставен на дружество за това, че е допуснало изпускане в атмосферния въздух на емисии на летливи органични съединения в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации над нормата. Останалите седем акта са свързани с неизпълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Като използване без разрешение на излезли от употреба МПС-та, липса на отчетност на отпадъците, изхвърлянето им на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. Сключени са 5 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя на обща стойност 4970 лв.

Месечна глоба в размер на 384,80 лв. до преустановяване на нарушението е наложена на дружество от Лясковец, считано от 9.05.2023 г.. Тя е за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по два показателя, посочени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5436,07 лв. От получените суми 4348,86 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.), Община Велико Търново (1600 лв.), Община Горна Оряховица (1064,44 лв.).

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button