Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Оригинална общинска програма за финансиране на извънкласни занимания в спорта, изкуствата и науката предлагат съветници

Общинска програма за финансиране на проекти за извънкласни дейности на ученици в областта на спорта, изкуствата и науката е едно от предложенията на ПП – ДБ за Инвестиционната програма на Велико Търново.

В основата на добрата инициатива е на Соня Будева и това не е чудно, тъй като темата й е близка. Освен общински съветник, тя е доцент по социална работа, доктор по психология и преподавател във ВТУ. „Като че ли повечето инвестиции в общините са насочени повече към спорта, а тук целта е тази програма да обхване колкото се може повече различни области, към които децата биха имали интерес. Целите са осигуряване на по-добри условия за трениране, репетиции, за стимулиране способностите на децата и младежите от цялата община.

Проблемът на клубовете в момента е, че основно се издържат от такси, които родителите заплащат, а финансирането им е крайно недостатъчно. Трудно им е да доставят необходимото оборудване или да закупят материали и екипи за тренировки или танци. А пак върху родителите често пада финансовата тежест по заплащане на пътни и нощувки, когато имат участие извън общината. По тази причина немалка част от децата са лишени от възможността да развият своите таланти, интереси и потребности поради ниския социален статус на родителите. Това пък се явява и някаква форма на дискриминация”, разяснява за „Борба” Соня Будева.

Ползите от тази програма са много – повишаване на мотивацията на деца и младежи с изявени дарби в областта на изкуството, спорта и науката; разширяване на обхвата на децата, ангажирани в извънкласни дейности; включване на деца от семейства с ниски доходи; развиване на потенциала им.

Тя може да послужи и като превенция за противообществени прояви и не на последно място – да насърчи здравословния начин на живот. С нея могат да бъдат подпомогнати клубовете за детско-юношески спорт и местни юридически лица с нестопанска цел.

По нея могат да кандидатстват спортни клубове на територията на общината, читалищата, регистрирани в Търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел организации. А за да заработи, ще бъдат разработени правила за кандидатстване, където да се опишат критериите за допустимост, бюджет, размер на финансирането и необходимите документи. Така че да стане ясно кой може да участва, а комисия ще прави подбор на проектите. „Комисията трябва да насочи усилията си за прозрачност на управление ресурсите на Общината. Затова идеята ми е в нея да има трима представители на Общината, представители на Общинския съвет и на Градския ученически парламент, защото все пак децата са основната цел на тази програма”, уточнява още Соня Будева.

Що се отнася до финансирането, предложението е в началото на един сравнително малък бюджет от 90 хиляди лева, за да се провери и интересът към програмата и подкрепата в Общинския съвет.

В зависимост от това за каква дейност ще се кандидатства максимално допустимата сума за един проект, когато е за еднократно събитие (като организиране на национален или международен конкурс, турнир, състезание), да бъде до 1000 лв. А когато се отнася за период, например през лятото, за такива дейности може да се отпуснат до 2000 лв. за проект.

За целогодишни дейности – до 5000 лв., като парите могат да се изразходват за нова настилка на зала или за закупуване на материали за научни експерименти и т. н. „За да бъде справедливо, предложението ми е средствата по отделните области – спорт, изкуство и наука, да бъдат с еднакъв дял – до 30 000 лв. При възможност на общинския бюджет стойността на програмата може да бъде завишена или при обединяване на политически сили в местния парламент при гласуването на предложението. Това е една много смислена програма, аз си давам сметка, че има национални и международни програми, по които може да се кандидатства, но това става много по-трудно и с много повече документи и изисквания и част от местните клубове се отказват.

Повечето деца, които участват в извънкласни форми, не се финансират нито от Общината, нито от държавата, а от родителите и остават на заден план.

Същото важи и при читалищата, там няма средства, определени точно за дейности с децата, и особено по селата те могат да останат без никакви клубове по интереси. За тях е тази програма”, коментира още авторката на идеята. И счита, че когато се правят правилата, е хубаво да се даде възможност за кандидатстване не един път годишно, а на три месеца или на полугодие, за по-добра оперативност и гъвкавост на програмата. По разчети на Соня Будева броят на децата и младежите от 6 до 19 години от община Велико Търново, които би могло да бъдат обхванати от програмата, е 8000.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button