Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани

Общински съвет Елена обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Велико Търново

О Б Я В А

Общински съвет Елена обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Велико Търново

І. Изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • да е на възраст от 21 до 68 години
 • да има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства
 • да има завършено най-малко средно образование
 • да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията
 • да не страда от психически заболявания.
 • да не е съдебен заседател в друг съд
 • да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран
 • да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели
 • да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи:

Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение № 1), ведно със следните документи:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които комисията да се обръща за препоръки (приложение № 5);
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие (Приложение № 4);
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

(Приложение № 2);

 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (приложение № 3);

 

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет Елена всеки работен ден в рамките на установеното работно време от 8:30 часа на 01.09.2023 г. до 17:30 часа на 11.09.2023 г.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button