Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Трансграничен мониторинг

Община Павликени и окръг Кълъраш обсъждат общ проект за мониторинг и събиране на данни за замърсяването на околната среда

Община Павликени и окръг Кълъраш обсъждат общ проект за мониторинг и събиране на данни за замърсяването на въздуха, почвата и водите, съобщиха от пресцентъра на общината.

Експерти от Община Павликени, Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш и Жандармерията на окръг Кълъраш са обсъдили възможностите за поредна обща инициатива. Трите институции досега бяха партньори по проект за ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Кълъраш – Велико Търново, който завърши успешно.

Новото проектно предложение може да бъде финансирано по Програма „Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г.“, в която са заложени приоритети за по-зелен регион, адаптиране към изменението на климата и подобряване на защитата и опазването на природата в градските райони. Програмата ще приема проекти до средата на септември.

Първата цел на новия проект ще е подобряване контрола на замърсяването чрез подкрепа на инвестиции в мониторинг и събиране на данни за замърсяването на въздуха, почвата и водата, особено в градските райони. Допустима дейност е създаването на инструменти за измерване на качеството на въздуха, почвата и водата и предоставяне на данни в реално време чрез мрежи от сензори и приложения и платформи, позволяващи докладване от обществеността.

Втората дейност в проекта ще са инвестициите в развитие на паркове и зелени площи. Целта е да се опази и защити  природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, както и намаляване на всички форми на замърсяване. По време на срещата беше обсъждана идеята по периферията на парк „Кирил Ракаров“ да бъде изградена велоалея.

Община Павликени открива процедура по възлагането на изработване на идеен инвестиционен проект и подготовка на всички съпътстващи документи, изискуеми за кандидатстването.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button