Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовини
Популярно

Оборски тор усмърдя Велико Търново

Екоинспекцията прехвърли топката на БАБХ

В последните дни са получени сигнали в РИОСВ – Велико Търново относно неприятни миризми на фекалии, силно усещани в района на Велико Търново и близките населените места, информира от екоинспекцията.

Установено е, че миризмите, които причиняват дискомфорт на населението, са вследствие от провеждане на агротехнически мероприятия – торене с органични азотсъдържащи торове (оборски тор) на земеделските земи в землището на селo Леденик и други населени места в териториалния обхват на община Велико Търново, както и в близост до общинския център – град Велико Търново.

Дейността по наторяване с оборски тор не е производствена дейност и не попада в обхвата на Наредбата за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Измерването на миризми не може да бъде изразено цифрово със стойност, няма налични както технически средства и норми, така и методики за количествено и видово определяне.

Законът за управление на отпадъците, който е в компетентността на РИОСВ, не се прилага за фекална материя и други странични животински продукти, класифицирани съгласно Европейския регламент за страничните животински продукти, а оборският тор е категоризиран именно като страничен животински продукт, обясняват от инспекцията.

Дейностите по наторяване на земеделски земи са извън обхвата на нормативната уредба по околна среда. Министерство на земеделието и храните с неговите регионални звена – Областните дирекции по безопасност на храните, е компетентният орган, който осъществява контрол върху внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията.

Източник: 24 часа

Подобни публикации

Back to top button