Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Кметът на община Лясковец Васил Христов: „Бюджет 2024 г. ще е пестелив, стегнат и икономичен“

18 186 303 лв. е бюджет 2024 на Община Лясковец, който беше одобрен от Общинския съвет

В него е посочено, че приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 10 448 737 лв., а за местни дейности – 7 737 566 лв., в т.ч. 1 670 950 лв. от местни данъци, от такси – 1 417 934 лв., и приходи от наеми, концесии, данък таксита и др. – 238 877 лв. Местните данъци през 2024 г. остават същите като предходната година, така че бюджетът трябва да може да издържи в приетата рамка. 1 820 179 лв. са неданъчните приходи. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е 761 400 лв. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са предвидени 79 500 лв. и това е перото, което гълта най-много средства.

Инвестиционната програма ще се простира в заложените 2 184 315 лв.

Разходите за текущ ремонт са за 130 553 лв. От продажба на ниви, общински жилища и др. общински имоти в регулация и извън регулация в размер на 104 472 лв. ще се правят ремонти на улици в гр. Лясковец, на ограда на стадиона, на покрива на ДГ „Радост“, на настилки в детска ясла „Мир“. Ремонти по инфраструктурата ще има и в селищата на общината – ул. „Хан Аспарух“ в с. Козаревец, улици в с. Добри дял, а с 26 081 лв. ще се прави текущ ремонт на пътищата Добри дял – Родина и Честово – Лясковец. Средства са предвидени и за просветляване по общинските пътища Козаревец – Честово и Джулюница – Кесарево.

„Бюджетът на общината винаги е недостатъчен, но тази година ще се пести.

Той ще е стегнат и бюджет на икономии, но е възможно през годината да търпи актуализации. Исках повече да направим през тази година, но явно нещата ще се случват по-бавно. Но тези проекти, които са заложени в Инвестиционната програма, ще бъдат изпълнени. Всички са ни приоритетни”, коментира за „Борба” кметът на Лясковец Васил Христов.

15 000 лева са за помощи, които да бъдат отпускани с решение на Общинския съвет. В тази сума са включени по 300 лв. за новородено дете, на което поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Лясковец не по-малко от година, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината.

Община Лясковец няма намерение да поема нов общински дълг през 2024 г.,  няма и просрочени задължения.

Има задача обаче да събере 297 500 лв. стари вземания от неплатени от гражданите местни данъци и такси, с които да се понапълни общинската хазна.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button