Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитика
Популярно

Ирена Стасинопулу, Росен Иванов и Калина Широкова са заместник-председателите на Великотърновския общински съвет

НА ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 НОЕМВРИ, НОВОИЗБРАНИЯТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ИЗБРА заместник-председателите на местния парламент

За разлика от предишния мандат, броят бе редуциран с един, като Лили Матева от групата на ПП-ДБ предложи те отново да са четирима, но предложението й не бе прието.

От „БСП за България” номинираха адвокат Ирена Стасинопулу, от ГЕРБ предложиха Росен Иванов, номинацията на „Общество за нова България” бе за Калина Широкова. От ПП-ДБ предложиха Стефан Войчев. След тайно гласуване с интегрална бюлетина за заместник-председатели бяха избрани Ирена Стасинопулу, Росен Иванов – с по 26 гласа, и Калина Широкова – с 23 гласа. Стефан Войчев получи 11, а с „не поддържам никого” гласуваха трима общински съветници

В следващата точка от дневния ред бе избрана и комисия за изработване на правилник за организацията и дейността на ВТОС и на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация. В нея влязоха по един представител от 10-те партии и коалиции, съставляващи великотърновския местен парламент. Създадени бяха и постоянните комисии, 12 на брой.

Те са следните:

по устройство на територията, транспорт и паркиране; по бюджет и финанси; по здравеопазване и социални дейности; по земеделие, гори и околна среда; по нормативно-правна уредба и обществен ред; по образование, наука и култура, по икономически въпроси; по общинска собственост; Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол; по спорта, туризма, децата и младежта, по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията и 12-а постоянна комисия е по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съставът на всяка постоянна комисия е така комплектуван, че един общински съветник не може да участва в повече от три комисии, а председателят на ВТОС Венцислав Спирдонов не може да бъде член на нито една.

Най-много председатели на постоянни комисии има от ГЕРБ – петима, следват ПП-ДБ – двама, а „БСП за България”, „Възраждане”, ВМРО, „Общество за нова България” и ИТН – по един.

В последната точка от дневния ред общинските съветници Соня Будева и Валерия-Тереза Дончева бяха избрани за членове на комисията за избор на носителя на Академичната награда на Община Велико Търново за 2023 г.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button