Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Бизнесът в региона не се страхува да наема непълнолетни, все повече младежи съчетават ученето с работа

5720 нарушения на работодатели за изминалите 9 месеца установи Инспекцията по труда във В. Търново

РЪСТ НА РАБОТЕЩИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТТА ОТЧИТАТ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

От началото на 2023 г. до октомври са издадени 237 бр. разрешения за наемането на лица под 18 години. Все повече млади хора избират за своя първа работа позиции в сферата на търговията, ресторантьорството и хотелиерството.

„Започването на работа на непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление съгласно българското законодателство. При установяване на такова нарушение, се уведомява прокуратурата и се започва наказателно производство. В България законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години. Непълнолетните лица работят при облекчен режим, като работното време за тези служители е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. За тях е забранено полагането на нощен и извънреден труд. Законодателството им гарантира, че ще получават минимум минималната работна заплата за страната, въпреки че работят по-малко часове“, обясни директорът на Инспекцията по труда във Велико Търново Розалина Стефанова.

По думите й служителите на ведомството са извършили 1375 проверки за изминалите девет месеца, при които са констатирали 5720 нарушения.

2689 от тях са свързани с осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд, а 3019 се отнасят до трудовите правоотношения.

„Най-честите нарушения са свързани с проявите на недекларирания труд във всичките му проявления – по възникване на трудовото правоотношение, неговото изменение, по заплащането на труда, работно време и отпуски. За да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно. Трябва също да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно от контролните органи, че полагат труд без сключен трудов договор. Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки“, заяви Стефанова.

Тя уточни, че в Инспекцията по труда често постъпват сигнали от лица, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени.

В тези случаи контролните органи не могат да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудово правоотношение. Друга практика е при освобождаване от длъжност да не се изплаща част от възнаграждението, което е договорено устно. В тези случаи поради липса на писмени доказателства, че сумата е дължима, работодателят не може да бъде задължен да я изплати.

За 2023 г. след намесата на ведомството са изплатени 2697 лв. забавени трудови възнаграждения на две транспортни фирми и един хотел.

През октомври пък институцията е дала предписания на цех за преработка на месо, на предприятие за производство на ароматизатори и на транспортна фирма за изплащане на трудови възнаграждения в размер на 14 840 лв., за които предстои да бъде проследено тяхното изпълнение. Работодателите са от Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.

„Имаме няколко спирания при извършване на строително-монтажни работи на строителни обекти заради нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, застрашаващи живота и здравето на работещите. Става въпрос за работа на височина, на необезопасени етажни плочи, при която има риск от падане. Същите се спират до обезопасяването им и едва след преустановяване на нарушенията на строителната площадка се продължава дейността. Изцяло спиране на дейност на предприятие няма“, посочи Стефанова.

Най-големият размер на влязло в сила наказателно постановление за отчетения период е в размер на 15 000 лв.

В областта от началото на годината са извършени 13 проверки, свързани с настъпили трудови инциденти в различни икономически дейности. Една част от тях са свързани с нарушения на правилата за безопасни и здравословни условия на труд, друга с невнимание и разсеяност от страна на работниците и служителите. За щастие, няма злополуки, довели до летален изход, а повечето са свързани с нараняване на долните и горните крайници.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button